pirmdiena, 2018. gada 3. septembris

Ģimenes mērķis finansēs

Pārņemiet kontroli un sasniedziet mērķus – kopā. Veidojot un veiksmīgi vadot ģimenes budžetu, ievēro šos trīs pamatprincipus – komunikācija, sadarbība un kontrole.

Komunikācija – ir svarīgi, lai ģimenē apspriestu ikviena tās locekļa vajadzības un vēlmes. Bērniem, tāpat kā pieaugušajiem, jājūtas, ka viņi ir daļa no plāna. Ja visiem ir kāda loma budžeta plānošanas procesā, tad ir lielāka iespēja, ka izstrādātais budžets tiks īstenots arī praksē.

Sadarbība – lai arī vienoties par kompromisiem nereti ir grūti, tomēr ir svarīgi, lai visa ģimene darbotos kopā kā partneri. Lēmumi par tēriņiem un kredītiem, kas iepriekš tika pieņemti neatkarīgi vienam no otra, turpmāk ir jāpieņem saskaņoti un vienojoties.

Kontrole – būtiski, lai katrs ģimenes loceklis saprastu viņa vai viņas personisko atbildību par tēriņu kontroli, kā arī izvairīšanos no nevajadzīgiem izdevumiem/aizdevumiem. Ikkatrs no mums ik dienas saskaras ar dažādām iespējām pārtērēties. Vienam otru iedrošinot turēties pie noteiktā budžeta, ģimenes locekļi vieglāk atturēties no kārdinājuma un pieņemt labākus lēmumus saistībā ar tēriņiem.

Atcerieties – nav tādas vienotas „budžeta formulas”, kas strādās katrā mājsaimniecībā, katrā ģimenē. 

Katram ģimenes loceklim ir savas vajadzības un katrs izdara savu izvēli. Veiksmīgas budžeta plānošanas stūrakmens ir izveidot tādu budžetu, kas ir piemērots katras ģimenes īpašajiem apstākļiem un tad panākt, ka ikviens ievēro šo plānu.