otrdiena, 2016. gada 1. novembris

Ko nozīmē devalvācija

Devalvācija nozīmē lielākus izdevumus konkrētajās budžeta pozīcijās, kuras ir atkarīgas no importa, tātad naudas zīmju vērtības pazeminājumu. Devalvācija sadārdzina ārvalstīs ražoto preču un pakalpojumu vērtību, salīdzinājumā ar vietējo.

Devalvācija samazina valsts ražošanas izmaksas, ja tās izteiktas ārvalstu valūtā. Visticamāk tas nozīmē, ka palielināsies kopējais pieprasījums pēc valstī saražotajām precēm un pakalpojumiem, jo importētās preces salīdzinoši kļūst dārgākas, kā arī pieaugs pieprasījums pēc valstī saražotajiem importa aizstājējproduktiem. Līdz ar to aktīvāks kļūs arī eksporta tirgus.

Hipotētiski pieņemot, ja naudas devalvācija norisinās eiro zonas līmenī, tas var nest jūtamu konkurētspējas pieaugumu, jo naudas devalvācija būtu salīdzinoši garās un pilnīgās piegādes ķēdēs.
Lai devalvācija palielinātu kopējo pieprasījumu pēc vietējām precēm un pakalpojumiem, jābūt jūtami augstai importa un eksporta pieprasījuma cenu elastībai. Ja dažādu apstākļu dēļ valsts eksports un imports vāji reaģē uz cenu izmaiņām, tad devalvācija kopējo pieprasījuma līmeni nevis palielinās, bet gan samazinās. Tātad jebkura tālāka diskusija par devalvācijas labvēlīgo ietekmi uz tautsaimniecību automātiski beidzas. Jāatzīmē, ka mūsu valstī importa elastība tiešām nav liela – daudzas Latvijā importētas preču grupas nav iespējams saražot uz vietas (piem. nepiemērotu laika apstākļu dēļ), pat ja importa cena par tām dubultotos. Līdz ar to automātiski pieņemt, ka mūsu valstī devalvācija palielinātu kopējo pieprasījumu, nekādā gadījumā nevar.

Valsts tautsaimniecības virzību kopumā noteiks tas, kā uz pieprasījuma kāpumu reaģēs piedāvājums. Eiro pret citām pasaules valūtām ir svārstījies vienmēr, arī tajā laika periodā, kad lats bija piesaistīts eiro. Izrietoši arī lats ir svārstījies pret citām pasaules valūtām. Eiro valūta pārstāv lielas ir spēcīgas ekonomikas, tā ieviešana noņēma devalvācijas risku Latvijas ekonomikai.