pirmdiena, 2016. gada 26. septembris

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Ar Iedzīvotāju ienākumu nodokli apliek fiziskās personas Latvijā un/ vai ārvalstīs gūtos ienākumus. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis sastāv no algas nodokļa (aprēķina un maksā darba devējs), vai ienākumiem no saimnieciskās darbības (izņemot uzņēmumu ienākuma nodokļu objektu) un citiem ienākuma avotiem, vai par ienākumiem no kapitāla (arī kapitāla pieauguma), vai par patentmaksas saimnieciskās darbības veikšanas veidu, vai no sezonāla laukstrādnieku ienākuma nodokļa.

Iedzīvotāju ienākumu nodokli var maksāt divējādi - sastādot gada ienākumu deklarāciju vai maksājot, avansā. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa lielums atkarīgs no ienākumu lieluma, atskaitot attaisnotos izdevumus. Tas tiek aprēķināts no ienākumu summas, kura tiek aplikta ar nodokli (atskaita savu un apgādājamo iztikas minimumu).

No apliekamo ienākumu apjoma var atskaitīt šādus izdevumus: saimnieciskās darbības paredzētajai telpu īrei vai komunālajiem maksājumiem par to, degvielas iegādi, degustācijas preču iegādi, kvalifikācijas paaugstināšanu sev un apgādājamiem, medicīnas un ārstnieciskos pakalpojumus (tai skaitā veiktās pacienta iemaksas, plānoto operāciju izdevumus, ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs, vakcinēšanos), izglītības un specialitātes iegūšanu sev un apgādājamiem, interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Taksācijas gadā attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un izglītību nevar pārsniegt 213,43 eiro katram. No 2016. gada izdevumos iekļautas arī olšūnas iegūšana punkcijas ceļā un endoprotēžu vai cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošana un iegāde, pie nosacījuma, ja par tiem nav maksājis Nacionālais veselības dienests. Šos attaisnotos izdevumus atskaita no gada apliekamo ienākumu apjoma, aizpildot gada ienākumu deklarāciju.