ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris

Dāvanu ieteikumi 2016

Gūsim prieku arī kopīgi ceļojot. Varam izveidot gan paši savus ceļojumu maršrutus, gan ienākot Latvijas oficiālajā tūrisma portālā Latvia Travel. Kājāmgājēji, riteņbraucēji un auto mīļotāji var plānot savu īpašo ceļojumu.

Atpūta SPA kompleksos būs piemērota un iejūsminās gan dāmas, kuras gatavas baudīt ūdens procedūras un relaksāciju vienatnē, gan jaunākus un vecākus pārus. Šāda dāvana lieliski noder apaļās jubilejās, nozīmīgās gadskārtās vai kā kāzu apsveikums.

Vizināšanās ar ūdensmotociklu vai kādu smalku transporta līdzekli (retro auto vai jaunāko no modeļiem) rosinās adrenalīnu un sagādās negaidītu pārsteigumu ierastās ballītes ietvaros. Ar gaisa piedzīvojumu un vēju saistīts arī Aerodium apmeklējums, bet brīvā kritiena ātrumu var izbaudīt, lecot ar gumijām Siguldā no trošu vilcieniņa pār Gauju.

Kinomīļotājus patiesi iepriecinās biļete uz kino īpašajās sēdvietās, taču mājīgas romantikas cienītāji izbaudīs arī filmu mājas kinozālē. Grāmatniekiem pareizā dāvana būs laba grāmata, kas ieguvusi retuma statusu (tādi ir izdevumi ar ierobežotu vai izpārdotu metienu).

Gandrīz ikvienam patīkami saņemt žurnāla abonementu - tā ir garantija, ka neko gada laikā no attiecīgās sfēras jaunumiem nepalaidīsim garām. Lai atceramies, ka arī ārzemju izdevumus varam pasūtīt uz Latvijas pastkastīti - veids, kā īpaši palutināt zinātājus.

Bērni priecājas gandrīz par visu. Tādas dāvanas kā mīļotā pasaku varoņa ierašanās ballītē, piepūšamā atrakcija mājas pagalmā, tetovēšanas „studija” pasākumā sagādā labas un neaizmirstamas atmiņas, ja turklāt tās iemūžina video vai bildēs. Pārsteigumu pilna ir īpašās vēstules piegāde no Ziemassvētku vecīša. Neatkarīgi no bērnu dzimuma iekārojamas ir dažādas Lego rotaļlietas. Atkarībā no vecuma meitenes dod priekšroku populārām lellēm, zēni - braucamrīkiem, bet reizēm tas ir tikai iesīkstējis aizspriedums, un lomas mainās.

Viss, kas mums iepriekš jānoskaidro - kādas tad ir apdāvināmā intereses.

pirmdiena, 2016. gada 26. septembris

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Ar Iedzīvotāju ienākumu nodokli apliek fiziskās personas Latvijā un/ vai ārvalstīs gūtos ienākumus. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis sastāv no algas nodokļa (aprēķina un maksā darba devējs), vai ienākumiem no saimnieciskās darbības (izņemot uzņēmumu ienākuma nodokļu objektu) un citiem ienākuma avotiem, vai par ienākumiem no kapitāla (arī kapitāla pieauguma), vai par patentmaksas saimnieciskās darbības veikšanas veidu, vai no sezonāla laukstrādnieku ienākuma nodokļa.

Iedzīvotāju ienākumu nodokli var maksāt divējādi - sastādot gada ienākumu deklarāciju vai maksājot, avansā. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa lielums atkarīgs no ienākumu lieluma, atskaitot attaisnotos izdevumus. Tas tiek aprēķināts no ienākumu summas, kura tiek aplikta ar nodokli (atskaita savu un apgādājamo iztikas minimumu).

No apliekamo ienākumu apjoma var atskaitīt šādus izdevumus: saimnieciskās darbības paredzētajai telpu īrei vai komunālajiem maksājumiem par to, degvielas iegādi, degustācijas preču iegādi, kvalifikācijas paaugstināšanu sev un apgādājamiem, medicīnas un ārstnieciskos pakalpojumus (tai skaitā veiktās pacienta iemaksas, plānoto operāciju izdevumus, ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs, vakcinēšanos), izglītības un specialitātes iegūšanu sev un apgādājamiem, interešu izglītības apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Taksācijas gadā attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem un izglītību nevar pārsniegt 213,43 eiro katram. No 2016. gada izdevumos iekļautas arī olšūnas iegūšana punkcijas ceļā un endoprotēžu vai cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošana un iegāde, pie nosacījuma, ja par tiem nav maksājis Nacionālais veselības dienests. Šos attaisnotos izdevumus atskaita no gada apliekamo ienākumu apjoma, aizpildot gada ienākumu deklarāciju.

ceturtdiena, 2016. gada 22. septembris

Nespējat nomaksāt ātro kredītu?

Vai Jūs meklējat attaisnojumus par to, kāpēc Jūs nevar to nomaksāt? Jūs varat teikt: "Es nevaru" visu dienu, bet tas nemainīs gala rezultātus. Jums ir nepieciešams atmaksāt savu kredītu, lai neradītu vēl lielākas finanšu nepatikšanas. Ir svarīgi pieņemt parādu un būt reālistiskam attiecībā uz to, kā Jūs to atmaksāsiet, un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai tiešām kredītu atmaksātu.

Atgādiniet sev, ka Jūs neesat vienīgā persona, kas kādreiz ir saskārusies ar problēmām atmaksāt ātro kredītu. Jums vajadzētu novelt daļu no vainas un kauna sajūtas no Jūsu pleciem. Jums bija nepieciešama ātra nauda un aizdevējs Jums izpalīdzēja. Tagad ir pienācis laiks to atmaksāt.

  • Motivācija - Padomājiet par to, cik labi Jūs jutīsieties, tiklīdz ātrais kredīts būs atmaksāts. Tās ir tikai dažu nedēļu ilgas neērtības. Jūs varat tikt pāri šai nelāgajai situācijai jau dažu nedēļu laikā.
  • Pārvērtiet to mācībā–tā vietā, lai koncentrētos uz negatīvo, pārvērtiet Jūsu finanšu problēmu par pozitīvu pieredzi. Ja Jūs nevarat to izdarīt paša spēkiem, lūdziet palīdzību. Vērsieties pie drauga vai ģimenes locekļa, lai iegūtu informāciju, mēģinot izkļūt no parādiem. Daudzi cilvēki, kuri domā, ka viņi var izdarīt to pašu spēkiem, drīz vien piesakās vēl vienam kredītam. Pilna ātrā kredīta atmaksa krasi ietekmē budžetu, kas pilnībā paļaujas uz ikmēneša algu. Uzziniet, kā atmaksāt parādu, un pielietojiet savas zināšanas, lai palīdzētu atrisināt pārējās parādu problēmas.
  • Koncentrējieties uz uzdevumu –atzīmējiet panākto progresu. Tā kā šī kredīta termiņš ir īss, Jums jānovērtē progress katru dienu, ja ne biežāk. Ja Jūs nevarat to izmērīt, Jūs nevarat to pārvaldīt. Parādu pārvaldība dos veiksmīgus rezultātus. Jūs varat veikt nepieciešamās izmaiņas un tās pārmainīt, kad Jums kaut kas neizdodas. Jūs nevarat mest plinti krūmos ikreiz, kad kaut kas neiet pēc plāna. Jums ir jāvirzās uz priekšu.
  • Sadarbojieties ar savu aizdevēju - daži ātro kredītu aizdevēji piedāvās kredītu atmaksas plānus. Viņi pieņems daļēju apmaksu, kamēr vien summa sedz kredīta procentu likmes. Maksājiet tik daudz, cik Jūs varat, lai samazinātu kredīta bilanci. Tas dos Jums vēl dažas nedēļas, lai piestrādātu pie sava plāna ar daudz mazākiem veicamajiem maksājumiem. Zemāka bilance rada mazākas finanšu maksas. 
  • Nepārtrauciet veiciet pozitīvas izmaiņas savā budžetā. Kad Jūs beidzot atmaksājat parādu, Jūsu finanses vēl nav ārā no meža. Nepārtrauciet rūpēties par savām finansēm. Jūs tikko veiksmīgi atmaksājāt ātro kredītu un tagad Jums ir jāvirzās uz priekšu.

Pārvaldiet savus parādus, lai nepieļautu budžeta sabrukumu. Šis ir lielisku naudas pārvaldības ieteikumu piemērs. Tagad Jums ir iespēja pāriet no personas, kas slīga parādos, uz zinošu personu, kas cīnās ar finanšu problēmām un uzvar. Sviniet savus panākumus, jo Jūs to esat pelnījuši!

otrdiena, 2016. gada 6. septembris

Gada pārskats

Gada pārskatu sastāvu nosaka “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, „Likums par grāmatvedību”, ”Likums par budžetu un finanšu vadību”, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoti dokumenti. Gada pārskati jāsagatavo atbilstoši iepriekš minēto normatīvu noteikumiem, tāpat arī to revīzijas, apstiprināšanas, iesniegšanas un publiskošanas nosacījumi ir ietver tiešo dokumentu saturā. Pārskata gads aptver 12 mēnešus, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu. Uzņēmums var noteikt arī citādu pārskata gada sākumu un beigas.

Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma (“Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”). Finanšu pārskats sastāv vismaz no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma. Atkarībā no uzņēmuma lieluma gada pārskatam pievieno arī naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu.

Bilance ir finanšu pārskata sastāvdaļa, kurā norāda uzņēmuma līdzekļu un to izcelsmes veidu atlikumu bilances datumā. Līdzekļus norāda bilances aktīvā, bet to rašanās avotus — bilances pasīvā. Bilances aktīva kopsummai jābūt vienādai ar bilances pasīva kopsummu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda uzņēmuma ieņēmumus un izmaksas, kā arī pārskata gadā iegūto peļņu vai radušos zaudējumus.

Finanšu pārskata pielikumā uzņēmums sniedz skaidrojumus, salīdzinājumus, detalizācijas un pamatojumus saistībā ar citās finanšu pārskata sastāvdaļās norādīto informāciju.
Gada pārskati jāglabā līdz uzņēmuma reorganizācijai vai darbības izbeigšanai.

ceturtdiena, 2016. gada 1. septembris

Kredītu briesmas

Kredīti ir ļoti noderīgi finanšu instrumenti ļoti daudzās un dažādās situācijās. Taču, neskatoties uz to noderīgumu, tie ir arī ļoti bīstami, ja kredīts tiek ņemts neapdomīgi. Parasti visbīstamākie ir tie kredīti, kuri ir visvieglāk pieejami. Vieni no vispieejamākajiem kredītiem ir ātrie kredīti internetā. Tie nav slikti, bet tikai tādā gadījumā, ja tiek izmantoti atbildīgi!

Savā ziņā, tieši ātrie kredīti mums var sagādāt vislielākās briesmas. Lai arī visi kredīti ir bīstami, šie kredīti parasti ir uz laiku līdz vienam mēnesim, šādi aizņemoties pat nelielu naudas summu, varam ātri nonākt atkarībā no šiem kredītiem. Atmaksājot vienu aizdevumu, mums var rasties ļoti liela nepieciešamība aizņemties nākamo tikai tāpēc, lai būtu iespējams iztikt līdz algai. Nokļūstot šādā situācijā ir ļoti sarežģīti no tās izkļūt. Ir diezgan viegli aizņemties, īpaši tad, ja jums ir nepieciešama nauda, bet veicot atmaksu, mums rodas tieši tā pati vajadzība. Turklāt, kredīta atmaksa būs nedaudz lielāka par summu kuru aizņēmāties, līdz ar to, var rasties nepieciešamība aizņemties nedaudz vairāk. Šādā veidā var palielināt aizdevuma summu līdz brīdim kad ar vienu kredītu vairs nepietiek un tas ir jau rādītājs ka jums ir smagas problēmas.

Aizņemoties jebkuru kredītu, ir ļoti svarīgi izvērtēt jūsu iespējas veikt atmaksu. Bieži vien, vislielākās briesmas radām mēs paši. Mēs aizņemamies bez īpašām pārdomām, mirkļa iespaidā, nelietderīgiem mērķiem, šādā veidā mēs tērējam svešu naudu, bet nepadomājam, ka jau pavisam drīz nāksies šo naudu atmaksāt.

Kredītu radītās problēmas var novest pie tādas situācijas ka jums vairs nav kontroles pār savu naudu. Ja situācija nonāk līdz parāda piespiedu piedziņai, jums vairs nebūs īpašu iespēju ko risināt, jums vienkārši nāksies maksāt attiecīgu daļu savu ienākumu. Jūs nonāksiet situācijā ka vairs nevarat un tuvākajā laikā nevarēsiet aizņemties nevienu kredītu, jums būs sarežģījumi izmantot tādas iespēja kā televīzijas pieslēgšana, jūs nevarēsiet pat paņemt mazcenas telefonu. Kredīti pavisam noteikti nes sev līdzi briesmas, jautājums ir vai spējam tās atpazīt un novērtēt, lai pieņemtu pareizo lēmumu.

svētdiena, 2016. gada 21. augusts

Ātrais ilgtermiņa kredīts

Šāda veida aizdevumus ir iespējams saņemt pat vairāku tūkstošu apmērā. Šādi tiek sniegta iespēja risināt arī ļoti apjomīgas, neparedzētas finansiālas vajadzības. Arī izvēloties šo kredītu citu vajadzību apmierināšanai jūs saņemsiet adekvātu piedāvājumu un aizdevumu līdzīgu kā bankās vai citur. Tajā pašā laikā, šis ir patēriņa kredīts, līdz ar to, jums ir jāņem vērā ka ātrie kredīti saviem aizdevumiem var piešķirt nedaudz lielākas procentu likmes kā, piemēram, bankas, tāpēc būtu labāk izvērtēt arī citas iespējas pirms aizņemties tieši šādu kredītu.

Lai arī šie aizdevumi var būt nedaudz neizdevīgāki par aizdevumiem bankās, daudzi izvēlas tieši šo aizdevumu veidu balstoties uz to, ka šeit ir daudz vienkāršāk un ātrāk pieteikties un saņemt vēlamo naudas summu. Protams, arī plašās reklāmas kampaņas spēlē zināmu lomu klientu izvēles iespaidošanai. Šāda vieda uzņēmumi ir ļoti aktīvi sava produkta reklamēšana tāpēc domājot par kredītu, nav nekas neparasts, ja pirmā doma ir par to aizdevumu kuru esam visu redzējuši. Tas, protams, nenozīmē ka šie aizdevumi ir slikti, tie ir pat ļoti noderīgi un izdevīgi, bet ne visās situācijās tie ir pati labākā izvēles iespēja.

Vairāki no šiem aizdevējiem arī ir izveidojušies tieši no ātrajiem kredītiem un ir paturējuši dažas no to iezīmēm. Ir sastopami tādi aizdevēji kuri jums var piedāvāt pagarināt vai atlikt maksājumus. Šis ir maksas pakalpojums par kuru jums ir jānorēķinās priekšlaicīgi, lai nerastos sarežģījumi. Arī tāda lieta kā pakāpeniska maksimālās, pieejamās summas paaugstināšana ir sastopama starp šiem aizdevējiem. Tas nozīmē ka pirmais aizdevums jums ir pieejams par mazāku summu, bet aizņemoties atkārtoti varat saņemt jau lielākas naudas summas līdz brīdim kad esat jau sasnieguši maksimālo, pieejamo summu.

Izdarot izvēli par labu šādam aizdevumam, esiet pārliecināti par savu izvēli, jo šādā situācijā varat dažu minūšu laikā uzņemties saistības ar kurām jums nāksies sadzīvot ilgu laiku, pat gadus.

svētdiena, 2016. gada 7. augusts

Kur vislabāk lietot ātros kredītus?

Lielākā daļa cilvēku reizi mūžā ir paņēmuši kredītu, taču katram paņemtā kredīta mērķis ir bijis savādāks, kāds paņemto naudu investējis biznesā, kāds uzcēlis māju, savukārt pavisam cits – nomaksājis rēķinus un parādus. Ikvienam no mums ir kāds mērķis, kam ņemam kredītus, taču vai ir iespējams noteikt, kā tieši vislabāk izmantot ātros kredītus? Visbiežāk dzirdamā frāze visticamāk būs: „Man jānomaksā rēķini, man jāatmaksā parādi, es gribu nopirkt sev jaunu telefonu, es gribu sev to un šo”. Ātrie kredīti saistās parasti arī saistās ar ātriem izdevumiem, jo to mērķis ir nosegt neplānotus izdevumus, samaksāt par neplānotām darbībām, vai vienkārši steidzīgi iegādāties lietu, kuru tik ļoti vēlies, taču Jums tam nepietiek naudas.

Vislabāk ātros kredītus izmantot, tik tiešām neplānotu nepieciešamību gadījumā, piemēram, kāds radinieks nonācis slimnīcā un ir nepieciešama palīdzība ar naudu, taču neviens nevar palīdzēt, bet Jūs esat vienīgais, nekas cits neatliek, kā paņemt naudas summu, ar ko būs līdzēts, lai radinieks atkal „stāvētu kājās”. Ātrie kredīti ir paredzēti steidzamu gadījumu vajadzībām, jo naudas summu ir iespējams saņemt pavisam īsā laikā, pietam Jums nav jāiziet no mājas, bet to visu varat izdarīt ar interneta starpniecību.

Daudziem cilvēkiem ātrais kredīts ir kā pēdējais un galīgais risinājums, kā piemēru var minēt, kādu pensionāri, kurai nepieciešams iegādāties samērā dārgas zāles, taču līdz pensijai ir vēl vesela nedēļa, ko gan šī pensionāre var izdarīt? Viņa pavisam noteikti paņems kredītu, jo citu iespēju pensionārei nebūs. Šis ir ārkārtējs risinājums, ko var nokārtot ar kredīta starpniecību, taču tas nebūt nav vienīgais gadījums un tādu ir daudz. Katram cilvēkam ir dažādākas vajadzības, taču lielākais uzskats ir par to, ka vislabāk ātros kredītus lietot ārkārtējiem gadījumiem, kas nekādā gadījumā nevar gaidīt. Ikvienam no mums veselība ir ļoti svarīga, un ja ar mūsu veselību, kas notiek, mums ir steidzami jādara viss iespējamais, lai to nostabilizētu, taču tam vajadzīga ārsta palīdzība, kas, protams, maksā naudu, taču ko darīt, ja naudas nav? Tieši šis variants ir tas, kur ātrie kredīti ir vislabāk pielietojami – ekstrēmās un neparedzētās situācijās, mēs ikviens varam nokļūt ķezā, taču dažkārt, lai no šīs ķezas izkļūtu, mums ir vajadzīga nauda.